yeyilmək

yeyilmək
məch.
1. Ağızda çeynəyib udulmaq, mədəyə ötürülmək. Çörək yeyilmək. Xörək yeyilmək. Yemək yeyilmək. – Mirzənin atasının evində nahar yeyilirdi. Ə. H..
2. Yeməyə sərf edilmək; işlədilmək. Evimizdə çox şəkər yeyilir.
3. Xarici təsir nəticəsində forması, bəzən də tərkibi dəyişilmək, sürtülüb getmək. Gülnaz saxsı bardaqdakı qatıqdan mis kasaya töküb ucu yeyilmiş taxta qaşıqla çalxalamağa başladı. M. İ.. İşlənmiş baltanın pərləri yeyildikdə onları yenidən metal elektrod vasitəsilə bərpa edirlər. S. Quliyev.
4. məc. dan. Mənimsənilmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • yeyilmə — 1. «Yeyilmək»dən f. is. 2. is. məh. Ən çox üzə çıxan pis yara, dəri vərəmi, qurdöşənəyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yeyilmə — (Qazax) xəstəlik adı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dulqu — (Qazax, Çənbərək, Tovuz) bax dolğa. – Təkərin dulquların sal, top yeyilməsin (Tovuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • parçi — (Şəki) balqabağın yeyilməyən növü (içərisi çıxarılıb suqabı kimi istifadə edilir). – Parçi sındı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • pissicə — (İmişli) yeyilmə (yara adı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ye:ilmə — (İmişli) bax yeyilmə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • həlal — ə. 1) icazə verilmiş; 2) şəriətə görə, yeyilməsinə icazə verilən, haram olmayan; 3) qanuni; 4) mükəmməl, tam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • həram — ə. 1) yasaq olmuş; qadağan; 2) toxunulmaz, müqəddəs; 3) şəriətə görə, yeyilməsinə, işlədilməsinə icazə verilməyən, halal olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mə’kul — ə. 1) yeyilməli, yeməli; 2) yemək, xörək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qeyr — ə. 1) yad, biganə; 2) özgə, özgəsi; 3) başqa, digər, ayrı. Qeyri adi adi olmayan; fövqəladə; qeyri amil 1) əsassız, faktsız; 2) səbəbsiz; qeyri baliğ həddibüluğa çatmamış; yeniyetmə; qeyri bədii bədii olmayan; qeyri bərabər bir bərabərdə olmayan; …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”